Uitstekende service

Wij verbinden onze naam aan de kwaliteit van onze werkzaamheden. Daarom zijn we van begin tot eind en zelfs daarna nauw betrokken bij onze projecten. Uw tevredenheid staat daarbij centraal. Blijken er achteraf onvolkomenheden, dan worden die zo snel mogelijk rechtgezet. Uiteraard verstrekken wij op alle producten en onze werkzaamheden een garantie van in de meeste gevallen 5 jaar, welke een afbouwend karakter heeft. De afschrijving die gehanteerd dient te worden is 20% per jaar, elke jaar toegevoegd aan het voorafgaande jaar.